115
Foto: iVerdi AS
Foto: iVerdi AS

En mer effektiv hverdag med IVIT-meglerintegrasjon

Vi bygger fremtidens løsning for samhandling mellom fagsystemer for eiendomsmeglere og takstforetak

For Verdi AS

Arnhild Schia

Verdi AS

1. mars 2024
For Verdi AS

Arnhild Schia

Verdi AS

1. mars 2024
Foto: iVerdi AS
Foto: iVerdi AS
https://cdn4cmboligkanalen.azureedge.net/20240301110407137.jpeg?maxwidth=2000 https://cdn4cmboligkanalen.azureedge.net/20240301110407137.jpeg?maxwidth=2000
Foto: iVerdi AS
Foto: iVerdi AS
0

iVerdi jobber for å digitalisere og effektivisere kommunikasjon og arbeidsflyt mellom alle aktørene som er involvert i boligtransaksjoner, enten det dreier seg om meglere, takstingeniører, boligselger, forsikringsselskaper eller andre med en større eller mindre rolle i transaksjonene.

En vesentlig del av dette, er å lage integrasjoner som gjør det mulig for andre aktører å jobbe mot takstsystemet IVIT. Her har vi allerede kommet langt på vei. Et av de siste tilskuddene, er integrasjonen mellom IVIT og meglersystemene Vitec Next og Visma Core. Med disse legger vi til rette for effektiv samhandling mellom meglere og takstingeniører fra over 700 takstforetak. Integrasjonen gjør det blant annet mulig å:

  • Bestille tilstandsrapport og tomtetakst fra takstingeniører som bruker IVIT direkte fra sitt eget meglersystem
  • Følge status på bestilte oppdrag
  • Få ferdige tilstandsrapporter automatisk tilbake i eget system, lagt på riktig sak
  • Dele og overføre dokumenter med takstforetak

Etter lanseringen har vi vært i kontakt med en rekke meglerforetak som bruker integrasjonen, og tilbakemeldingene er gjennomgående gode. De peker blant annet på at bestillingsløsningen er svært enkel og at integrasjonen er et uttrykk for at iVerdi utvikler innovativ og sømløs arbeidsflyt for fremtiden. Vi arrangerte dessuten en godt besøkt meglerfrokost på Sentralen i Oslo 31.01.24. Det er med andre ord mange som er interessert i å vite mer om meglerintegrasjonen i IVIT.

Fyller på med funksjonalitet i 2024

I 2024 kommer vi til å fylle på med flere funksjoner som gjør integrasjonen mellom meglersystemene og IVIT enda mer nyttig.

Noe av det første vi gjør, er å legge til rette for at tilstands- og arealdata kan sendes tilbake til meglersystemet og bli flettet automatisk inn i salgsoppgaven. Det betyr slutt på klipp og lim, og dermed mye mindre risiko for å gjøre feil. Dette gir en vesentlig forenkling og effektivisering av hverdagen.

Vi lager dessuten funksjonalitet som gir flere muligheter når dere kommuniserer med eller bestiller oppdrag fra takstforetakene, slik som å:

  • legge inn og overføre mer informasjon til takstforetak – for eksempel kontaktinformasjon for alle selgere
  • endre og oppdatere bestilling – for eksempel etterbestille energiattest
  • enklere velge takstforetak (favoritter)
  • se tjenester, priser og tilgjengelig kapasitet (bygningssakskyndige) hos takstfortak

Faktisk er funksjonen for å overføre kontaktinformasjon for alle selgere av boligen, allerede på plass. Det skjedde i en oppdatering i slutten av uke 6. Med denne oppdateringen er det også mulig å:

  • Se flere detaljer per bestilling/ordre (nylig mottatte ordre, nylig tildelte/konverterte ordre, kansellerte ordre)
  • Booke befaring før tildeling av oppdrag til takstingeniør

Ta kontakt med Nina Kormilitzine på 948 74 150/nk@unbolt.no eller fyll ut skjemaet under hvis du vil vite mer om samhandling mellom ditt fagsystem og IVIT.

title

Vil du vite mer om hva iVerdi kan tilby?

input field

Mark if required false

single button

342

formcontent-ul


2981
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230209113544884.png #FFFFFF
Les også