115
Foto: Shutterstock
SWITCH SECTION

iVerdi gjør takstingeniører mer effektive

Nå skal vi også digitalisere boligtransaksjoner - kanskje du er produktlederen som skal hjelpe oss med det?

For Verdi AS

Anrhild Schia

Verdi AS

3. mars 2023
For Verdi AS

Anrhild Schia

Verdi AS

3. mars 2023
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230303205129284.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230303205129284.jpg?maxwidth=900
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

Når en bolig eller en annen eiendom skal selges, skal det som regel utarbeides en tilstandsrapport og en verditakst. Verditakster kan både utføres av takstingeniør og eiendomsmeglere, mens tilstandsrapporter alltid utarbeides av takstingeniører. Formålet med tilstandsrapporten er først og fremst å gi en vurdering av teknisk standard og tilstand på bygningsdeler som tak, yttervegger, våtrom, grunnmur osv. men ofte også å dokumentere eiendommens verdi. 

Strengere krav øker behovet for effektivitet

De siste årene har kravene til tilstandsrapporter blitt strengere. Det betyr at takstingeniørene har fått større arbeidsmengde. Da er det helt avgjørende at de har tilgang på verktøy som gjør arbeidsdagen effektiv, samtidig som kvaliteten på tilstandsrapportene blir ivaretatt.

- Dette har vi tatt på alvor ved å utvikle IVIT, som er et helhetlig prosess-støtte system for takstingeniører i Norge. Det er enkelt å bruke og gir god veiledning til hvilke sjekkpunkter takstingeniørene skal gjennom når de utarbeider tilstandsrapporter for ulike typer eiendommer. Systemet har dessuten en rekke funksjoner som gjør arbeidshverdagen til takstingeniørene mer effektiv, forteller daglig leder i iVerdi, Arnhild Schia.

Poenget er å lede brukeren gjennom takseringsoppdraget på en effektiv måte ved å legge vekt på de tingene som skal sjekkes for akkurat den boligen takstingeniøren skal undersøke. For å illustrere dette, nevner Arnhild et par eksempler:


- Hvis takstingeniøren legger inn et bad, vil systemet automatisk vise de relevante sjekkpunktene for bad og lede takstingeniøren gjennom disse. Det dreier seg blant annet om overflater gulv, tak, vegger, sluk og membran. Ulike overflater/materialer vil også gi ulike sjekkpunkter. Dersom det velges flis på vegg, vil systemet automatisk be takstingeniør sjekke om det er sprekker i flisene mv. Dette skjer ikke hvis det velger våtromstapet eller baderomsplater, forteller hun.


Systemet gir også hjelp med å sette tilstandsgrad. Svarer takstingeniøren eksempelvis at det er sprekker i fliser, vil systemet automatisk gi forskriftens avvik og standardens tilstandsgrad.

2147
TrueFalsec-738

Ivaretar forskriftskrav

Et annet svært viktig element ved IVIT, er at det er bygget med utgangspunkt i gjeldende forskrift for utarbeidelse av tilstandsrapporter. Det betyr at takstingeniørene være sikrere på at arbeidet blir gjort i henhold til gjeldende forskriftskrav. I og med at avhendingslova har skjerpet kravene til hva en tilstandsrapport skal omfatte, er dette viktigere enn noen gang.

- Dette er selvsagt viktig for takstingeniørene, men også for kjøpere og selgere av boliger. Konfliktnivået rundt kjøp og salg av bolig kan som kjent bli høyt fra tid til annen. Vårt mål er at IVIT skal bidra til å dempe konfliktnivået og gjøre bolighandelen enda tryggere for både kjøper og selger, sier Arnhild Schia.

739
true
TrueFalsec-738
0

Digitaliserer boligtransaksjoner og tilbyr verdiøkende tjenester

iVerdi stopper ikke ved å utvikle og drifte  godt fagsystem for takstingeniører. For tur står nemlig digitalisering av kommunikasjon og flyt mellom de ulike aktørene som er involvert i boligtransaksjoner. I dag går kommunikasjonen mellom boligselgere, takstingeniører, boligkjøpere, meglere og forsikringsselskaper på en forholdsvis lite strukturert måte. Både  e-post, telefon og kommunikasjon per papir er helt vanlig, og dette tar mye tid for alle aktørene.

- Dette ønsker vi å gjøre noe med dette ved å digitalisere flyt og kommunikasjon mellom de ulike aktørene. IVIT vil bli et åpent økosystem som kan integreres med blant annet meglernes systemer, CRM-systemer, eiendomsinformasjonssystemer, energianalysesystemer, ERP-systemer og arealmålingssystemer. Målet er ganske enkelt å gjøre boligtransaksjoner mest mulig digitale og minst mulig analoge, forteller Arnhild Schia.

Et annet spennende område er bruk av data fra tilstandsrapportene i IVIT. Ved å gå gjennom dataene som ligger i rapportene kan vi eksempelvis å predikere potensiale og risiko for avvik i spesifikke bygningsdeler. Dermed kan takstingeniørene gjøre en ekstra grundig sjekk av dette på de kommende befaringene.

Tilstandsdata fra IVIT kan dessuten kobles med informasjon om boligens energiforbruk. Dermed kan takstingeniørene foreslå tiltak som gjør at boligeier kan redusere energibruk og dermed få lavere kostnader.

Vi søker produktleder for iVerdi AS

Vil du være med på dette arbeidet? Nå søker vi etter en produktleder og håper at akkurat du har lyst til å søke! 

Å være produktleder (Product Manager/Owner) for Verdi sine produkter innebærer blant annet å:

 • Bidra med å utforme produkt visjon, strategi, mål og prioriteringer 
 • Kommunisere produktets visjon og strategi for interessenter på en engasjerende måte, og utarbeide verdibudskap og annet innhold for markedsføring og salg av produktene
 • Identifisere og analysere kunde- og markedsbehov, samt utføre konkurrentanalyser
 • Utrede og spesifisere forbedringsbehov, ny funksjonalitet og løsninger 
 • Sikre ivaretagelse av relevante krav fra myndigheter
 • Ha ansvar for å utvikle produkt-roadmap, gjøre idéer og konsepter om til konkrete funksjoner og produktforbedringer og fasilitere roadmap beslutninger
 • Utarbeide produkt backlogg og fasilitere produkt prioriteringsdiskusjoner og konklusjon
 • Spesifisere funksjonalitet og utarbeide bruker historier («user stories»), forankre krav og løsningsutforming med interessentene underveis i utviklingsløpet 
 • Fortløpende gjøre produktavklaringer sammen med utviklingsteamet
 • Ansvarlig for kontinuerlig vedlikehold av produktkøen gjennom detaljering og forfining av de produktelementer som til enhver tid har høyest prioritert og klar for utvikling i neste sprint
 • Ansvarlig for analyse og videre behandling av omfangsrelaterte endringsforslag
 • Følge opp og rapportere på overordnet status for produktleveransenes innhold og leveransetidspunkt
 • Akseptanseteste, godkjenne testing og leveransene underveis
 • Sikre at nødvendige aktiviteter knyttet til lanseringing av nye produkter og tjenester er ivaretatt og at de riktige interessentene er involvert
 • Utvikle og kontinuerlig forbedre produktledelse- (product management) prosessen for å sikre produktets konkurransekraft og verdi for kundene/brukerne

Egenskaper vi ser etter

Vi ser etter deg som ønsker å komme inn i et profesjonelt teknologimiljø og som vil være med å påvirke fremtiden. Du må kunne jobbe selvstendig og ta gode valg. Du trives i et miljø hvor ikke alt avklart og liker å jobbe med både kunder og utviklingsmiljøer utenfor egen organisasjon. Du liker å være med å forme løsninger, har gode rutiner og tar ansvar for din egen arbeidshverdag. 

Vi tror du har relevant utdannelse og erfaring fra lignende rolle, gjerne innen økonomi, marked og/eller teknologi, med et kommersielt overblikk. Du er analytisk og tar beslutninger basert på data/informasjon, samtidig som du er nysgjerrig av natur og evner å tenke innovativt og utfordrer etablerte sannheter. Du liker å sette deg inn i komplekse problemstillinger og har gjerne en kreativ tilnærming til arbeidet ditt. 

Som produktleder er du tett på våre kunder og våre utviklere, så vi tenker du har gode samarbeidsevner, tar initiativ og er proaktiv. Med din lidenskap for produktutvikling og teknologi evner du å sette gode mål som skaper verdi og retning, samt at du motiverer og engasjerer ditt team. Du evner å skape engasjement og oppslutning rundt produktet. Kjenner du takstbransjen og/eller eiendomsbransjen er dette et pluss. Du må beherske norsk og engelsk godt. 

Kompetanse


Du bør ha erfaring med:

 • Produktledelse/produkteierrollen fra IT-utvikling
 • Utrede og spesifisere forbedringsbehov, ny funksjonalitet og løsninger
 • Produktavklaringer og samarbeid med brukere og ledende interessenter på kunde-/virksomhetssiden
 • Produktavklaringer og samarbeid med IT-utviklingsteam

Det er en fordel hvis du har kjennskap til:

 • Eiendoms- og takstbransjen 
 • Produktledelse fra programvareselskaper og spesielt fra Proptech
 • Samarbeid med internasjonale utviklingspartnere 
 • Utvikling av verdibudskap og annet innhold for markedsføring
 • Konkurrentanalyser
 • Produktlansering i markedet
 • Pre-sales
 • IT/Enterprise arkitektur
 • Jira som produktbacklogg

Dette kan iVerdi tilby

Vi kan tilby en spennende reise med mulighet til å være med å videreutvikle Verdi som det den foretrukne programvareleverandøren til takstbransjen, samt påvirke den strategiske agendaen innen takst- og eiendomsmarkedet. Gode muligheter for å utvikle seg både faglig og personlig og få et bredt ansvarsområde. I tillegg har vi gode lønns- og pensjonsbetingelser.

Dersom dette trigget nysgjerrigheten din håper vi du sender oss din CV, og gjerne også litt om din motivasjon og hvordan du ser for deg at du kan bidra hos oss. Du kan også ta kontakt med oss via skjemaet under. Vi ser frem til å høre fra deg.

title

Jeg vil vite mer om iVerdi og stillingen som produktleder

input field

Mark if required true

CONTACT INPUT BOX

Mark if requiredtrue

single button

305


6514
TrueFalsec-738
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230209113544884.png #FFFFFF
Les også