115
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
SWITCH SECTION

Nå blir det enklere å lage arealoppmålingsrapporter

Vi har skilt ut arealoppmåling som en egen rapport i IVIT

Type something

For Verdi AS

Arnhild Schia

Verdi AS

26. april 2024
For Verdi AS

Arnhild Schia

Verdi AS

26. april 2024
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdn4cmboligkanalen.azureedge.net/20240426095319961.jpg?maxwidth=2000 https://cdn4cmboligkanalen.azureedge.net/20240426095319961.jpg?maxwidth=900
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

Hvis du skal måle opp en ny bolig, er engasjert i en reklamasjonssak eller skal sjekke oppmåling i forbindelse med verdisetting, har du ikke behov for å gjennomføre en full befaring og å lage en fullstendig tilstandsrapport. Det du trenger er egentlig bare å lage en arealoppmålingsrapport.

Er du bruker av IVIT, vet du sikkert at det ikke er mulig ettersom arealoppmåling er en integrert del av IVIT tilstandsrapport. Skal du lage en arealoppmålingsrapport, må du også fylle ut alle andre deler av tilstandsrapporten. Vi har imidlertid fått ganske mange forespørsler og ønsker fra kundene våre om å gjøre noe med dette. Funksjonaliteten og seksjonene som trengs for å lage en egen arealmålingsrapport finnes jo i IVIT allerede, så litt enkelt sagt er det jo bare å ta bort det som ikke trengs.

Fra og med fredag 26.04.24 er arealoppmålingsrapporten faktisk tilgjengelig i IVIT. For å lage den, har vi skrellet bort de fleste av seksjonene som ligger i IVIT tilstandsrapport. Det eneste vi står igjen med, er:

  • funksjonalitet for eiendomssøk
  • arealoppmåling og beskrivelse fra IVIT tilstandsrapport
  • informasjon om eiendommen
  • ny forutsetningstekst.  

Nå er det med andre ord enkelt og effektivt å lage særskilte arealoppmålingsrapporter.

Tilpasset den nye arealstandarden

Da vi gjenbruker seksjonen for arealoppmåling og beskrivelse i IVIT, forholder den nye arealoppmålingsrapporten seg selvsagt til kravene i den nye arealstandarden som trådte i kraft på nyåret 2024.

Det vil si at den bruker de nye arealkategoriene, kjent som BRA-i, BRA-e, BRA-b. TBA og ALH. I tillegg settes arealet opp i tabeller som gir god oversikt over hvor de ulike arealene er plassert. I praksis betyr dette at vi setter arealet opp i tabeller for hver bygning på eiendommen, der arealkategoriene vises i kolonnene og de ulike etasjene vises i radene. Legger du til en ny etasje, utvides tabellene automatisk. Areal ved lav himlingshøyde oppgis i egen tabell sammen med målbart areal.

Eventuelle endringer som følge av oppdateringer av arealstandarden eller retts-/ tolkningspraksis vil også bli reflektert i arealoppmålingsrapporten, på samme måte som i IVIT tilstandsrapport. Dette gjør vi blant annet i samarbeid med faggrupper i Norsk Takst.

Vil du vite mer om den nye arealoppmålingsrapporten i IVIT? Ta kontakt ved å sende fylle ut skjemaet under.

title

Vil du vite mer om hva iVerdi kan tilby?

input field

Mark if required false

single button

342

formcontent-ul


2401
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230209113544884.png #FFFFFF
Les også