115
Foto: Shutterstock

Nå kan du energimerke i IVIT

Dette er et område som bare blir viktigere i boligsalg, og svært mange legger vekt på energieffektivitet når de skal investere i en ny bolig.

For Verdi AS

Anrhild Schia

Verdi AS

31. mars 2023
For Verdi AS

Anrhild Schia

Verdi AS

29. mars 2023
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230331082547837.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230331082547837.jpg?maxwidth=900
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

Eieren av en bolig er ansvarlig for rett energimerking, og ofte er det nettopp boligeier selv som står for energimerkingen i forbindelse med et salg. Det er imidlertid ikke noe i veien for at andre, eksempelvis en takstingeniør, kan gjøre jobben på vegne av boligeier.

Da skal du vite at dette nå er noe takstingeniører kan gjøre via IVIT. Vi har nemlig lagt til en egen seksjon i verditaksten og tilstandsrapporten der du enkelt kan legge inn en energimerking for boligen. I tillegg til selve energimerkingen, er det også mulig å legge til kommentarer og gi en kort oppsummering av årsakene til merkekategori. På lanseringstidspunktet vil du måtte gjøre noen manuelle steg for å legge merkingen til rapporten, men vi jobber mot økt grad av automatisering slik at dette skal oppleves enda enklere. Vi har blant annet gjort med Enova som gir oss muligheten til økt automatisering og mer effektivitet.

Hvorfor er energimerking så viktig?

Den aller viktigste grunnen til at energimerking er så viktig, handler om de høye strømprisene. Det har bidratt sterkt til at de aller fleste boligeiere har blitt vesentlig mer oppmerksomme på hvor mye strøm de bruker. Og for alle som er på boligjakt, betyr det at energieffektivitet har blitt en viktig faktor i vurderingen av mulige boliger. Dette er noe de fleste ikke har forutsetninger for eller muligheten til å vurdere i praksis. Dermed er boligens energimerke som regel det beste vurderingsgrunnlaget. Energimerkingen gjør det både mulig å danne et relativt godt bilde av hvor mye det vil koste å varme opp boligen, samt hva slags utbedringstiltak som eventuelt er nødvendige å sette i verk for å redusere strømkostnadene.

En annen viktig grunn handler om skjerpede krav til energieffektivitet, og per mars 2023 forhandler EU om å få på plass de siste detaljene i bygningsenergidirektivet. Foreløpig vet vi ikke akkurat hvordan direktivet kommer til å bli innrettet og hvordan det blir innført i norsk lovgivning. Tidligere har det imidlertid blitt antydet at boligene med dårligst energimerking i hvert enkelt EU/EØS-land vil bli omfattet av ganske strenge krav til energieffektivisering så tidlig som i 2030.

Senere kommer også boliger med bedre energimerking til å bli omfattet av liknende krav. Poenget med dette er selvsagt å redusere strømforbruket i EU, kutte klimagassutslipp og legge til rette for det grønne skiftet. For alle som eier, eller skal kjøpe bolig, kan energimerkingen med andre ord få svært stor betydning for fremtidige utgifter.

Takstingeniør kan gjøre en bedre jobb enn boligeieren

Det er gode grunner til at takstingeniører bør stå for mye av energimerkingen i norske boliger. Det gjelder særlig i eldre hus eller boliger som er sammensatt av mange ulike deler og med ulik standard. Da kan det være vanskelig for boligeiere å svare riktig på spørsmålene som stilles uten å ha bygningsteknisk kompetanse og erfaring med ulike typer bygg og konstruksjoner.

Risikoen for å misforstå, og dermed oppgi feil informasjon, er altså ganske stor. Den risikoen er vesentlig mindre dersom takstingeniøren gjør jobben. En takstingeniør kan de nødvendige begrepene og samler uansett inn det meste av informasjonen som skal inn i energimerkingen. En takstingeniør vil derfor kunne gjøre energimerking mer effektivt og med høyere kvalitet enn mange boligeiere.

title

Vil du vite mer om hva iVerdi kan tilby?

input field

Mark if required false

single button

342

formcontent-ul


5520
TrueFalsec-738
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230209113544884.png #FFFFFF
Les også