115
Foto: Shutterstock

Ordrehåndtering for meglere er nå på plass i IVIT

Det gjør meglernes hverdag enklere, mer effektiv og mer oversiktlig

For Verdi AS

Anrhild Schia

Verdi AS

4. april 2023
For Verdi AS

Anrhild Schia

Verdi AS

29. mars 2023
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230404110706242.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230404110706242.jpg?maxwidth=900
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

Med nær 100 000 produserte takstrapporter i året, er IVIT markedsleder blant fagsystemer for takstingeniører. Systemet har imidlertid manglet en integrasjon mot eiendomsmeglernes fagsystemer, og meglere har dermed ikke hatt mulighet til å bruke sine egne systemer for å bestille takstoppdrag fra takstingeniører som bruker IVIT. I stedet har bestillinger foregått via telefon og e-post, noe som både lite effektivt og som medfører ekstraarbeid. Det gjør vi noe med nå.

I slutten av mars 2023 lanserte vi nemlig en pilot mot en avgrenset gruppe meglere. I denne piloten tester vi ut en integrasjon som nettopp gjør at meglere kan bruke sine egner systemer til å bestille takstoppdrag fra takstingeniører som bruker IVIT. I tillegg har vi laget funksjonalitet som gjør det mulig å følge status på oppdrag som er bestilt. Det blir med andre ord enkelt å følge fremgangen i saken uten å måtte sende e-post eller ringe takstingeniøren.

Når tilstandsrapporten er ferdig, vil den dessuten sendes automatisk tilbake til meglerens system og legges til som en del av saken. I sum vil de nye integrasjonene mot IVIT gjøre eiendomsmeglernes hverdag enklere, mer effektiv og mer oversiktlig. For takstselskapene er en av de største fordelene at det blir mindre jobb knyttet til registrering av oppdrag.

Er en del av et kommende økosystem

Å få på plass ordrehåndtering for meglere er i seg selv et viktig steg i videreutviklingen av IVIT. Samtidig er det bare starten på et større arbeid der vi ønsker å digitalisere kommunikasjonsflyten mellom aktørene som er involvert i boligtransaksjoner.

I forbindelse med alle boligtransaksjoner foregår det nemlig mye kommunikasjon mellom boligselgere, takstingeniører, boligkjøpere, meglere og forsikringsselskaper. Slik situasjonen er i dag, er mye av denne kommunikasjonen forholdsvis ustrukturert og foregår både på e-post, over telefon og på papir. Dette tar mye tid for alle aktørene som er involvert i en boligtransaksjon. 

Dette ønsker vi å gjøre noe med ved å digitalisere flyt og kommunikasjon mellom de ulike aktørene. Vårt mål er at IVIT skal bli et åpent økosystem som kan integreres med blant annet meglernes systemer, CRM-systemer, eiendomsinformasjonssystemer, energianalysesystemer, ERP-systemer og arealmålingssystemer. Målet er ganske enkelt å gjøre boligtransaksjoner mest mulig digitale og minst mulig analoge. Det vil gi en effektivitetsgevinst, bedre oversikt og vesentlig bedre sporbarhet for alle aktørene som er involvert.

title

Vil du vite mer om hva iVerdi kan tilby?

input field

Mark if required false

single button

342

formcontent-ul


2525
TrueFalsec-738
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230209113544884.png #FFFFFF
Les også